Защо да изберем медицински център САНУС 2000

Медицински център САНУС 2000 притежава следните конкурентни предимства

  • Медицински център САНУС 2000 е лечебно заведение, което има удобно и комуникативно местоположение в центъра на гр. София;
  • предлага медицински грижи с конкурентни цени като работи с НЗОК и здравни фондове, което за огромна част от целевия пазар е съществено предимство;
  • разполага с високо квалифициран персонал;
  • оборудван с модерна апаратура и лаборатория;
  • изграден е улеснен достъп за лица с двигателни затруднения.

Кои са лекарите специалисти в Медицински център САНУС 2000?

Медицински център САНУС 2000 е частно здравно заведение за извънболнична медицинска помощ. С близо 40 лекари специалисти в различни области на медицината, Медицински център САНУС 2000 фокусира усилията си върху осигуряването на висококачествена и достъпна първична помощ за пациентите си, както и профилактика и превенция на социално-значимите заболявания.В центъра работят лекари - специалисти със следните специалности: инфекциозни болести, кардиология, хематология, неврология, детска неврология, гастроентерология, ендокринология, хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, ревматология, акушерство и гинекология, алергология, дерматология и венерология, оториноларингология, офталмология.

Медицински център САНУС 2000 – филиал „Иван Гешов“ отваря врати през 2007г. в новопостроена сграда на бул. “Акад. Ив. Гешов” 50, на комуникативно място, в близост до Военномедицинска академия. На обща площ от 600 кв.м. са разположени специализирани консултативни кабинети по кардиология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, дерматология, акушерство и гинекология, оториноларингология, очни болести, неврология и детска неврология и педиатрия. Предстои откриването на кабинети по хомеопатия и диетология.

Медицински център САНУС 2000 разполага с модерна апаратура и оборудване за извършване на различни високоспециализирани функционални изследвания - ехокардиография, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, велоергометрия, ехография на коремни органи, ехография на млечни жлези, ехография на щитовидна жлеза и малък таз, остеоденситомeтрия, електромиография, електроенцефалография. Кабинетът по очни болести е оборудван с модерна апаратура – биомикроскоп, компютърен периметър и др. Цялото оборудване на Медицински център САНУС 2000 отговаря на БДС стандартите, а основната част от него притежава и СЕ маркировка.
Партньори на Медицински център САНУС 2000 са повечето застрахователни компании в България, предлагащи здравно и животозастраховане.

Медицински център САНУС 2000 | Специалности

Лаборатория в Медицински център САНУС 2000

бърза навигация
Медицински център САНУС 2000 | Лаборатория - хематология
Медицински център САНУС 2000 | Биохимия - лаборатория
Медицински център САНУС 2000 | Урина - седимент
Лаборатория | Медицински център САНУС 2000
 

През 2013 година Медицински център САНУС 2000 спечели проект по програма Конкурентоспособност, като в рамките на проекта беше закупена и внедрена Система за управление на клинична лаборатория и образна диагностика, както и няколко чисто нови апарата, в т.ч. биохимичен и хематологичен анализатор. Системата за управление на клинична лаборатория позволява поддържане на електронно здравно досие на всеки пациент и осигурява достъпа на пациентите до електронните резултати от изследванията чрез Интернет сайта на центъра.

В лабораторията на Медицински център САНУС 2000 се извършват следните изследвания:

Хематологични изследвания 

Пълна кръвна картина, Диференциално броене на левкоцитите и морфология на еритроцитите, скорост на утаяване на еритроцитите,кръвосъсирване и фибринолиза.

Изследване на урина

Пълно изследване на урина, изследване на седимент.

Биохимична диагностика

Глюкоза, Креатинин, Билирубин (общ и директен), Урея, Общ белтък, Пикочна киселина, Албумин, Холестерол (LDL, HDL),Триглицериди, Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, GGT) и други.

Хормонален анализ 

Изследвния на хормони на щитовидната жлеза.

Изследване на електролити 

Желязо,Калий,Калций, ЖСК, Натрий, Фосфор, Хлорид, Магнезий.

Имунологични и серологични изследвания

HIV,Wass, HBsAg, Anti HAV lgM
Anti HCV и др.

Профилактика на фирми в Медицински център САНУС 2000

Фирмена профилактика в Медицински Център САНУС 2000

Медицински център САНУС 2000 извършва профилактични прегледи на фирми на територията на филиала – бул. „Иван Евст. Гешов” 50. По време на профилактичните прегледи филиалът не работи с други пациенти, което осигурява бързина на прегледите и спокойствие на пациентите, от друга страна. Всеки преглед се отбелязва на индивидуална за всеки пациент профилактична карта (здравно досие). Всеки пациент получава в запечатан плик копие от здравното досие и изследванията си, съпроводени с коментар – заключение от лекар-специалист на Медицински център САНУС 2000.
Основните прегледи и изследвания, които се правят по време на профилактични прегледи, са преглед от терапевт, офталмолог, невролог, гинеколог, пълна кръвна картина, биохимични изследвания (кръвна захар, холестерол, чернодробни ензими), изслеване на урина,както и различни видове ехографии.
Някои от корпоративните клиентите на Медицински център САНУС 2000, провели профилактични прегледи на своите служители през годините са „ЧЕЗ България” АД, „София-Булгартабак ” АД, Би Ти Ви (bTV), FOX Life, Нова телевизия, (NOVA TV), Mинистерство на икономиката и енергетиката, „Инвестбанк” АД,Телевизия Европа; „Алфа банк” АД; ДП „Български спортен тотализатор”, Комисия за защита на потребителите, Инспекторат на Висш съдебен съвет; Държавна комисия по хазарта; Българска фондова борса, „АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, „Банксервиз” АД, „Борика” ЕАД; „ВИП Секюрити” ЕООД и др.

Здравни карти в Медицински център САНУС 2000

VIP здравни карта

бърза навигация
Семейна здравна карта в Медицински Център САНУС 2000
Вип Здравни карти в  Медицински център САНУС 2000

Основната цел на MЦ „САНУС 2000“ е чрез Здравната карта да насочи вниманието на хората към профилактиката на здравето.
Пакет профилактични прегледи и изследвания – Стандартен или Луксозен
Ползване на 20% отстъпка от цените на всички услуги на МЦ „САНУС 2000“
Карта за 20 до 30% отстъпка от оптики OPTICLASА
Карта за членове на семейството – безплатна пълна кръвна картина и изследване на урина + 20% отстъпка от всички цени
Обслужване във VIP Медицински център (по време на профилактичните прегледи, Центърът не работи с други пациенти
Специално разкрит VIP сектор (отделни кабинети)
Безплатни консултации по телефона при възникнал здравословен проблем – 0887770222

Семейна здравна карта

Семейната здравна карта е най-новият продукт на Медицински център САНУС 2000. Притежателят на картата и неговото семейство могат да се възползват от постоянна многократна отсъпка в размер на 20% от всички услуги на центъра. Също така, с картата се закупуват определен брой ваучери за отстъпки до 50 % на различни пакети прегледи и изследвания. С посещение на консултативен преглед се полагат и по два ваучера за безплатно изследване на кръвна захар и холестерол и два ваучера за безплатна кръвна картина.

Избрани изображения от Медицински Център САНУС 2000

Медицински център САНУС 2000 | Екип Медицински център САНУС 2000 | Велоаргометрия Медицински център САНУС 2000 | Изследване
Медицински център САНУС 2000 | Кабинети Медицински център САНУС 2000 | Чакалня Медицински център САНУС 2000 | Прегледи