sanus electrolytes outЖЕЛЯЗО

Общото количество на желязото в организма на възрастен индивид е около 4.5-5.5 g. за мъж и 3.5-4.5g. за жена. То е разпределено в следните форми: желязо в хемоглобинa, резервно желязо, желязо в миоглобина, ензимно желязо в цитохромите и серумно желязо.

КАЛИЙ

Калият е главният катион на вътреклетъчното пространство - 98% от него се намират в клетките и само 2% в извънклетъчната течност. Показания за изследване: контрол при лечение с инфузионни разтвори, съдържащи К+; вливане на множество банки с консервирана кръв; нарушения на водноелектролитното равновесие; бъбречна недостатъчност; ендокринопатии, свързани с хипер- или хипоалдостеронизъм; лечение с дигиталисови медикаменти.

КАЛЦИЙ

Калцият се среща както в клетъчното, така и в извънклетъчното пространство. 99% от калция в организма е основен градивен елемент на костната тъкан и само 1% се намира в клетките и в извънклетъчното пространство. Калцият въздейства върху нервно-мускулната възбудимост и пропускливостта на клетъчните мембрани, участва в екзокринната и ендокринната функция на организма, в кръвосъсирването и др.Показания за изследване: костни заболябания; рахит; злокачествени тумори с метастази; контрол при лечение с дцуретици, витамин D, глюкокортикоиди, антиепилептични лекарства; бъбречни заболявания, болни на хемодиализа; вкалцяване на меки тъкани; остър панкреатит; ендокринопатии - хипо- и хиперкортицизьм; тежки операции.

electrolitesЖСК

Способността за свързване на желязо в кръвта. Използва се в диатностика на желязодефицитната анемия, заболявания, свързани с нарушение на обмяната на желязо в организма, при недостиг на желязо в организма. Установено е, че 100 мл плазма свързват 250- 400 мкг желязо. Този показател се нарича общ желязосвързващ капацитет и може да нараства съществено при жени в последните месеци от бременността, а така също при желязодефицитна анемия. Желязото се свързва от трансферина.

НАТРИЙ

Отделянето на натрия се осъществява от бъбреците, стомашно-чревния тракт и кожата (потта).Показания за изследване: контрол при инфузионно лечение; нарушения на водно- електролитното равновесие; полиурия; полидипсия; нарушения на алкално-киселинното състояние; хипертония; бъбречна недостатъчност; тубулни увреждания; ендокринни заболявания, засягащи продукцията на алдостсрон. на водата (хипонатриемия с хипотонична дехидратация).

ФОСФОР

В организма на възрастен човек се съдържа общо около 500-800g. фосфор. Показания за изследване: еднакви с тези на калция. Едновременното определяне на калций и фосфор се назначава при: съмнение за хипер- или хипопаратиреоидизъм; хиперкалциемия, малабсорбция, рахит, акромегалия, пациенти на парентерално хранене, бъбречни заболявания, при които е нарушена обратната реабсорбция в тубулите (тубулни ацидози, синдром на Fanconi).

ХЛОРИДИ

Хлоридът (Сl- ) е главен анион на извънклетъчната течност. Показания за изследване: контрол на инфузионно лечение; диагноза на бъбречни тубулни ацидози; нарушения на алкално- киселиннотo състояние.

МАГНЕЗИЙ

Филтрира през гломерулите и се реабсорбира до 96-97% в тубулите.Показания за изследване: нарушения в нервномускулната възбудимост, парентерално хранене, остра и хронична бъбречна недостатъчност, абстиненция у алкохолици, продължително лечение с диуретици (фуроземид), химиотерапия при малигнени заболявания.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови