sanus blood types outКРЪВНИ ГРУПИ

Кръвните групи от АВ0-системата са разпределени неравномерно в човешката популация. Най-често срещана е група А - 44.1% (и по-специално А1 - над 80% от нея), следвана от група 0 - 32.1%, група В - 15.4% и най-малко хора имат група АВ - 8.1%. Определянето на кръвната група по отношение на АВ0-системата, заедно с тази на Rh- системата има съществено значение в случаите на кръвопреливане. Затова е важно да се определи, кръвногруповата принаглежност, както на кръвта на дарителя (донора), така и на кръвта на приемателя (реципиента). Човек с група 0 (а, ß) е универсален дарител, тъй като в еритроцитите му липсват аглутиногените А и В. Обратно, човек с група АВ е универсални приемател, защото в плазмата му няма аглутинини а и ß.

СИСТЕМА RH

Освен определянето на груповата принадлежност от АВО системата, задължително условие при кръвопреливане също е и определянето на Rh-фактора. Той е от съществено значение при трансплантирането на тъкани и органи, което намира все по- широко приложение в медицината. В тези случаи от значение е съвпадението, както на антигенните системи на еритроцитите, така и на редица антигени в други клетки на кръвта и тъканите на дарителя и приемателя. При несъвпадение в някои от тях се получава имунна реакция, при която обикновено присадения орган или тъкан биват ''отхвърлени'' от организма на човека реципиент.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови