sanus enzymes outАСПАРТАТ-АМИНОТРАНСФЕРАЗА (АSАТ)

Ензимът АSАТ се открива в различни тъкани и органи на човешкия организъм като съответно има различна активност. Особено висока активност е намерена в чернодробната тъкан. АSАТ има относително високи активности в сърдечния мускул, скелетните мускули и мозъка. При здрав човек в кръвния му серум АSАT се движи в определени референтни граници до 35 U/L. Повишението на стойностите над нормата предполага увреждане (респ. - заболяване) и освобождаване на ензима от тъкани, където активността на ензима е висока. Например повишение на АSАТ се наблюдава при чернодробни заболявания, тежки увреждания на скелетните мускули, миокарден инфаркт и др.

АЛАНИН-АМИНОТРАНСФЕРАЗА(АLАТ)

Ензимът АLАТ се открива в различни тъкани и органи в човешкия организъм и се характеризира съответно с различна активност. В чернодробните клетки активността на ензима е най-висока. В сравнение с нея в сърцето и мускулатурата се открива само минимална активност, а в еритроцитите – само следи от активност на АLAT. При здрав човек стойностите, в кръвния серум, на АLAT се движи в определени референтни граници около 40 U/L. Повишението на стойностите над нормата говори за увреждане (респ. заболяване) най-вече на черния дроб.

sanus enzymes contentЛАКТАТДЕХИДРОГЕНАЗА (LDH)

Лактатдехидрогеназата е ензим изпълняващ жизненоважна роля в обмяната на въглехидрати. ЛДХ е широко разпространен в човешкия организъм. Съдържа се в различна концентрация в следните органи: бъбреци, сърдечен мускул, скелетна мускулатура, задстомашна жлеза, черен дроб.

АЛФА-АМИЛАЗА

Алфа-амилазата е храносмилателен ензим, който се синтезира преди всичко в панкреаса (задстомашната жлеза) и в по-малко количество в слюнчените жлези. Една част от алфа- амилазата се отделя чрез бъбреците в урината.Алфа-амилазата се изследва както в серума (кръвта), така и в урината.Изследването на алфа-амилазата е от решаващо значение преди всичко в диагностиката на болестите на панкреаса.

ХОЛИНЕСТЕРАЗА(ХЕ)

Измерването на ХЕ дава информация за синтезната функция на черния дроб и следователно информативната му стойност се свързва с намалението му в серума. Показания за изследване: Основните показания са съмнение за отравяне с фосфоорганични съединения, вроден полиморфизъм с дефектен ензим, който може да затрудни излизането от упойка при инхалационни наркози и отчитане на степента на чернодробната цироза.

КРЕАТИН ФОСФОКИНАЗА (СРК)

СРК (Креатин фосфокиназа) е ензим, който се открива в сърцето, мозъка, скелетната мускулатура и различни други тъкани. Повишаване на стойностите на СРК се наблюдава при: сърдечни заболявания – възпаление на сърдечния мускул (миокардит), миокарден инфаркт, травма в сърдечната област засягаща и сърцето и др. – повишена е главно СС-МВ фракцията на ензима увреди на скелетната мускулатура – мускулни травми, тежки физически натоварвания, възпаления на мускулите (миозит), мускулни инжекции - повишена е главно СС- ММ фракцията на ензима.

АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (АФ)

Използва се при диагностиката на чернодробни заболявания свързани със застой на жлъчка, както и на заболявания на костната система – хиперпаратиреоидизъм, недостиг на витамин D (остеомалация, рахит), хипофизарен нанизъм, болест на Paget, остеобластични тумори на костите. Серумната активност на алкалната фосфатаза се обуславя от образуването на ензима и от неговото отделяне в жлъчните пътища

Добавете коментар

Защитен код
Обнови