sanus hematologiq outПКК - ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА

Изследването обхваща: изброяване на кръвните клетки /левкоцити, еритроцити, тромбоцити/, определяне на концентрацията на хемоглобина, хематокрита, показателите на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвна картина се променят при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.

WBC - ЛЕВКОЦИТИ - БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ.

Върху броя на левкоцитите играят роля възрастта, храненето, емоции, физически напрежения, показват и денонощни колебания. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

LY ЛИМФОЦИТИ

Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение има при малки деца до 4 години. Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечения с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други.

MO МОНОЦИТИ

Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други. Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко.

GR ГРАНУЛОЦИТИ

Увеличен брой гранулоцити се наблюдава при инфекциозни заболявания, гнойни процеси и други. Намален брой гранулоцити се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други.

ЕРИТРОЦИТИ - ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ КЛЕТКИ.

До голяма степен броят им зависи от пол, възраст, приемане на храна, надморска височина и други. Намалението на еритроцитите е характерен белег за анемиите. Увеличение на еритроцитите се наблюдава физиологично при новородени, при голяма надморска височина. Патологично увеличение на еритроцитите се наблюдава като първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други.

sanus hematology articleHB - ХЕМОГЛОБИН.

Концентрацията му зависи от пол, възраст, надморска височина и други. Концентрацията му в кръвта е ниска при анемии. Повишава се успоредно с броя на еритроцитите при заболяването еритремия. Като вторично състояние концентрацията на хемоглобина може да се повиши при "белодробно" сърце, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

HCT - ХЕМАТОКРИТ.

Дава информация за обемното участие на кръвните клетки в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния протичащи с увеличение на еритроцитите.

PLT - ТРОМБОЦИТИ.

Първична тромбопения /намален брой/ се наблюдава при болестта на Верлхоф. Вторична тромбопения - при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата /повишен брой/ също бива първична и вторична, като вторичната се наблюдава при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия /отстраняване на далака/ и други.

ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИТЕ И МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ

Мануалното диферинциално изброяване на белите кръвни клетки дава много по пълна информация за клетките тъй като: се идентифицират по голям брой клетки /7 вида нормално присъстващи в периферната кръв/;може да се установи наличие на млади клетки, които нормално не се срещат в периферната кръв;може да се установи и морфологията на клетките от белия и червения кръвен ред.

МОРФОЛОГИЯ НА БЕЛИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ

могат да се установят токсодегенеративни промени в тях, които най-често се дължат на токсично увреждане на клетките вследствие например силно изразен възпалителен процес, продължително приемане на даден вид медикамент /напр.антибиотици/, предозиране на медикаменти и други.

МОРФОЛОГИЯТА НА ЕРИТРОЦИТИТЕ

дава информация за състоянието на червените кръвни клетки. Промени в големината, формата, оцветяването, наличие на включвания се установяват при различни анемични състояния.

СУЕ - СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ

От значение за СУЕ са възраст, пол и други. Физиологично умерено ускорена СУЕ се наблюдава при бременни жени от третия месец на бременността до втора - трета седмица след раждането. Ускорява се при много заболявания, най-често 2-3 денонощия след появата на клиничните прояви и се нормализира 1-2 седмици след отзвучаването им. Ускорена СУЕ се наблюдава при възпалителни заболявания, гнойни процеси, туберкулоза, тумори и други.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови