български | english
Заповядайте в сайта на КЛИНИКА САНУС 2000
 

УРИНА – СЕДИМЕНТ (УТАЙКА)


 Като основни съставки на седимента се разглеждат – еритроцити, левкоцити, епителни клетки, цилиндри, сперматозоиди, бактерии, паразити, утаечни неорганични кристали и др. Наборът от микроскопски находки се интерпретира в зависимост от клиничната картина и очакваните нарушения по хода на уриналния тракт. Анализът на неорганичните кристали има отношение къв диагностиката на бъбречнокаменната болест.

 Резултати от изследвания
Търсене


Новини