Капсулна ендоскопия

Съвместно с Клиника по гастроентерология, ВМА

PillCam SB 3

Капсула за изследване на тънкото черво.

pillcam sb 3

PillCam® COLON

Капсула за изследване на дебелото черво.

sanus colon capsule

PillCam® patency

Капсула за изследване на чревната проходимост.

pillcam patency

Препоръчано от Медицински Център САНУС 2000

      
Медицински център САНУС 2000 | Магазин
Медицински център САНУС 2000 | Въздухопречистватели
Медицински център САНУС 2000 | ВИП Здравни карти
Медицински център САНУС 2000 | Семейна здравна карта
       
 
galeriq sanus
     
     

Медицински Център САНУС 2000 - Партньори

  
sanus nzok ad out suplementi ad out sanus air free ad out