български | english
Заповядайте в сайта на КЛИНИКА САНУС 2000
 

КРЪВОСЪСИРВАНЕ И ФИБРИНОЛИЗА


 1. Време на кървене Време кървене е медицинско изследване, с което се определя нормалната реакция на организма при кръвотечение от наранено място.

 

2. Време на съсирване Използва се в диагностиката на нарушенията на кръвосъсирването, при състояния с необяснимо продължително кървене от ранева повърхност, в диагностиката на заболявания, свързани с нарушено кръвосъсирване, при контрола и дозирането на антикоагуланти. Вре­ме­то за съ­сир­ва­не да­ва ин­фор­ма­ция за превръщането на фи­б­ри­но­ге­на във фи­б­рин.

 

3. Протромбиново време Измерва реакцията на организма при кръвотечение от наранено място. Използва се в диагностиката на нарушенията на кръвосъсирването, при състояния с необяснимо продължително кървене от ранева повърхност, в диагностиката на заболявания, свързани с нарушено кръвосъсирване, при контрола и дозирането на антикоагуланти. Из­с­ле­д­ва­не­то на про­т­ром­би­но­во­то вре­ме (РТ) да­ва ин­фор­ма­ция за вън­ш­ния път на кръво­съ­сир­ва­не.

 

4. Фибриноген Важен участник в съсирването на кръвта, нивата на фибриногена се повишават в отговор на възпалението в тъканите. Определяне нивото на фибриноген се явява едно от най-честите лабораторни изследвания, впоказателни за острата фаза на възпалителните реакции. Тъй като развитието на атеросклерозата и сърдечните заболявания са по същество възпалителни процеси, повишаване нивата на фибриногена може да помогне да се предскаже рискът за сърдечно заболяване и инсулт. Понижен фибриноген се наблюдава при: чернодробни заболявания ДИК синдром (дисеминирано вътресъдово кръвосъсирване) токсикоза на бременността амниотична емболия змийска отрова хронична миелолевкоза прием на анаболни хормони (андрогени)

 Резултати от изследвания
Търсене


Новини