български | english
Заповядайте в сайта на КЛИНИКА САНУС 2000
 


Отварянето на ценовите оферти на допуснатите кандидати във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване и гаранционна поддръжка на оборудване и внедряване на системата за управление на клинична лаборатория и образна диагностика“ ще се състои на 16.11.2012 г. от 11.00 ч. в офиса на Медицински център Санус 2000 ООД на адрес: гр. София, бул. „Иван Евст. Гешов” № 50.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000” 

предлага висококвалифицирани медицински услуги и е лицензиран  за осъществяване на профилактична, специализирана консултативна и лечебна дейност. Центърът разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика на територията на ВМА – Поликлиника, в които работят екип от професионалисти, експерти в своята област. Центърът е оборудван със съвременна медицинска апаратура: ехокардиограф, ехографи, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, остеоденситометър, съдов доплер, велоергометър, електромиограф, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, автоматизирана лабораторна техника.

 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС  2000”
осигурява бърза и качествена диагностика на заболяванията, адекватно лечение и високоспециализирани дейности. В центъра се извършват дейности по здравна промоция и профилактика, експертиза на временната нетрудоспособност, издават се медицински свидетелства. При необходимост пациентите се насочват за консултативна и болнична помощ.

 

 Центърът има договор с Национална здравноосигурителна каса  и  осигурява възможност на пациентите си да се лекуват по клиничните пътеки в клиниките на ВМА и други здравни заведения.
             ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС  2000” Е В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ И ИЗВЪРШВА КВАЛИФИЦИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ:

 

  • Прегледи по спешност
  • Профилактични  общомедицински прегледи
  • Консултативни прегледи
  • Извършване на манипулации
  • Функционални изследвания
  • Клиниколабораторни  изследвания
  • Високоспециализирани изследвания
  • Осигурява хоспитализация и лечение на здравноосигурени лица във ВМА или   други  специализирани  здравни заведения

 

 

 

 

НАШИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ СА:

 

 FiHealth здравноосигурителна каса


 ЗОД "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД


 

 

 

 

 

 "ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД


 

 

 Здравноосигурителен фонд "МЕДИКО - 21" АД


  

 

 

 ЗОК "България Здраве" АД


 

 

 

 ЗОК "Надежда" АД


 

 

 

 

 

 ДЗИ - Здравно осигуряване АД


 

 

 

 

 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ


 

 

 

 

 ОЗОФ ДОВЕРИЕ
Здравноосигурителен фонд хипократ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА


 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "САНУС 2000" има сключено споразумение за извършване на медицински прегледи и изследвания на лица, сключващи застраховки "Живот" със ЗАД "Алианц България Живот".


Резултати от изследвания
Търсене


Новини