български | english
Заповядайте в сайта на КЛИНИКА САНУС 2000
 

Добре дошли

 


Отварянето на ценовите оферти на допуснатите кандидати във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване и гаранционна поддръжка на оборудване и внедряване на системата за управление на клинична лаборатория и образна диагностика“ ще се състои на 16.11.2012 г. от 11.00 ч. в офиса на Медицински център Санус 2000 ООД на адрес: гр. София, бул. „Иван Евст. Гешов” № 50.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000” 

предлага висококвалифицирани медицински услуги и е лицензиран  за осъществяване на профилактична, специализирана консултативна и лечебна дейност. Центърът разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика на територията на ВМА – Поликлиника, в които работят екип от професионалисти, експерти в своята област. Центърът е оборудван със съвременна медицинска апаратура: ехокардиограф, ехографи, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, остеоденситометър, съдов доплер, велоергометър, електромиограф, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, автоматизирана лабораторна техника.

 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС  2000”
осигурява бърза и качествена диагностика на заболяванията, адекватно лечение и високоспециализирани дейности. В центъра се извършват дейности по здравна промоция и профилактика, експертиза на временната нетрудоспособност, издават се медицински свидетелства. При необходимост пациентите се насочват за консултативна и болнична помощ.

 

 Центърът има договор с Национална здравноосигурителна каса  и  осигурява възможност на пациентите си да се лекуват по клиничните пътеки в клиниките на ВМА и други здравни заведения.
             


ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ


                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "САНУС 2000" е оборудван със съвременна високотехнологична апаратура и извършва следните дейности - електромиография, гастроскопия, колоноскопия, ЕКГ, ехокардиография, велоергометрия, холтер - ЕКГ и RR, съдов доплер, остеоденситометрия (измерване на костна плътност) и др.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ към   МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "САНУС 2000" предлага всички видове клиниколабораторни изследвания,хормони,тумони маркери, хепатитни маркери, изследвания за HIV и Waserman и др.

 

 Статии


Резултати от изследвания
Търсене


Новини